ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: הצבת חיישני מערכת תצוגת תא"א במרחב אילת, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 82
תאריך פרסום: 08/07/2024
תאריך סיום פרסום: 08/07/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: החל מיום 04.08.2024 ועד ליום 03.08.2024
שם ספק/לקוח: החברה להגנת הטבע
פרטי ההודעה: