ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: פיקוח על עבודות שמורת טבע במסוף מנחם בגין, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 82
תאריך פרסום: 04/07/2023
תאריך סיום פרסום: 04/07/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: רשות הטבע והגנים
פרטי ההודעה: