ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אחזקה וחלפים למתקני הרמה מתוצרת Genie, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 81
תאריך פרסום: 29/06/2023
תאריך סיום פרסום: 29/06/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: אמיר חברה להנדסה וסחר בע"מ
פרטי ההודעה: