ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות בחוזה למתן שירותי יעוץ תקינה מבצעית עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 80
תאריך פרסום: 29/06/2023
תאריך סיום פרסום: 29/06/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 05.05.2024 - 06.09.2023
שם ספק/לקוח: איי.ג'י.אל קונסלטינג בע"מ
פרטי ההודעה: