ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה לתכנון, הקמה ותחזוקה של פרויקטי מערכות מולטימדיה למשרדי ממשלה עם החברות ד.מ (3000) הנדסה בע"מ ו-בינת תקשורת מחשבים בע"מ
מספר ההודעה: 79
תאריך פרסום: 28/06/2023
תאריך סיום פרסום: 28/06/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: עד ליום 30.03.2026
שם ספק/לקוח: ד.מ (3000) הנדסה בע"מ, בינת תקשורת מחשבים בע"מ
פרטי ההודעה: