ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ביטוח CRIME עבור רש"ת
מספר ההודעה: 78
תאריך פרסום: 27/06/2023
תאריך סיום פרסום: 27/06/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.07.2023 ועד ליום 30.06.2024
שם ספק/לקוח: הראל חברה לביטוח בע"מ
פרטי ההודעה: