ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי פרסום קמפיינים, קמפיינים בפרסום לקהלי יעד בעברית וערבית, אסטרטגיה תקשורתית ותקשורת משברית, שרותי דוברות, פרסום ויחסי ציבור במדיה החברתית, שיווק בארץ ובעולם ושרותי הפקה עבור רשות שדות התעופה.
מספר ההודעה: 77
תאריך פרסום: 26/06/2023
תאריך סיום פרסום: 26/06/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.07.2023 ועד לתום 12 חודשים, או עד לסיום חפיפת דובר חדש לרשות, לפי המוקדם מביניהם.
שם ספק/לקוח: ליד שיווק ממוקד בע"מ
פרטי ההודעה: