ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: אספקת והתקנת גשרי עליה למטוס בנמל התעופה בן גוריון
מספר ההודעה: 76
תאריך פרסום: 26/06/2023
תאריך סיום פרסום: 26/06/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: תקופת החוזה הקיים
שם ספק/לקוח: Shenzhen CIMC Tianda Airport Support LTD /סין
פרטי ההודעה: