ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכות לניטור רעש ניידות וקבועות
מספר ההודעה: 75
תאריך פרסום: 21/06/2023
תאריך סיום פרסום: 21/06/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: Topsonic Systemhaus GmbH
פרטי ההודעה: