ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי הסעות "שאטל" בתחום השטח הקרקעי בנתב"ג
מספר ההודעה: 74
תאריך פרסום: 13/06/2023
תאריך סיום פרסום: 13/06/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.04.2026 - 01.05.2024
שם ספק/לקוח: תור בוס שירות המטייל בע"מ
פרטי ההודעה: