ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אחזקה וביצוע שו"שים במערכות הכספיות של רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 73
תאריך פרסום: 11/06/2023
תאריך סיום פרסום: 11/06/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: חשב אי.אר.פי בע"מ
פרטי ההודעה: