ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ניהול, איסוף, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערך עגלות כבודה בשירות עצמי בנתב"ג
תאריך פרסום: 11/06/2023
תאריך סיום פרסום: 11/06/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.06.2024 - 01.07.2023
שם ספק/לקוח: מנוליד חירות מערכות בע"מ
פרטי ההודעה: