ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה מסגרת למתן שירותי בדיקות קרינה למכונות שיקוף ומריחנים, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 71
תאריך פרסום: 05/06/2023
תאריך סיום פרסום: 05/06/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 19.05.2025 - 20.05.2023
שם ספק/לקוח: חישולים בע"מ
פרטי ההודעה: