ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי בדיקה למכונות הרמה, אביזרי הרמה וקולטי אוויר בנתב"ג עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 70
תאריך פרסום: 05/06/2023
תאריך סיום פרסום: 05/06/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.10.2025 - 01.11.2023
שם ספק/לקוח: מרום בטיחות בע"מ
פרטי ההודעה: