ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות למתן שירותי ניטור ברקים
מספר ההודעה: 69
תאריך פרסום: 01/06/2023
תאריך סיום פרסום: 01/06/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: Earth network, Vaisala
פרטי ההודעה: