ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי פינוי פסולת מנתב"ג לאתרים פנימיים וחיצוניים, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 68
תאריך פרסום: 01/06/2023
תאריך סיום פרסום: 01/06/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2024 - 01.07.2023
שם ספק/לקוח: חן המקום בע"מ
פרטי ההודעה: