ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: הסכם מסגרת לביצוע עבודות תאורת מסלולים ותשתיות חשמל ותקשורת בכל אתרי רש"ת
מספר ההודעה: 67
תאריך פרסום: 29/05/2023
תאריך סיום פרסום: 29/05/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.09.2023 - 01.07.2023
שם ספק/לקוח: מרגל מערכות בע"מ, ליינס עבודות תת קרקעיות בע"מ
פרטי ההודעה: