ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי צופים למטאורולוגיה לתעופה
מספר ההודעה: 66
תאריך פרסום: 29/05/2023
תאריך סיום פרסום: 29/05/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.01.2025 - 01.02.2024
שם ספק/לקוח: ניהול משאבי סביבה (אנווירומנג'ר)
פרטי ההודעה: