ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לאספקת שירותי בקרת עליות והתייעלות בתחום התקשרות ו- IT בהתאם להסכם חשכ"ל
מספר ההודעה: 65
תאריך פרסום: 23/05/2023
תאריך סיום פרסום: 23/05/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: סנסקום ייעוץ וליווי פרויקטים בע"מ
פרטי ההודעה: