ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לביצוע סקרי שביעות רצון בינלאומיים בנתב"ג
מספר ההודעה: 64
תאריך פרסום: 21/05/2023
תאריך סיום פרסום: 21/05/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2024 - 01.06.2023
שם ספק/לקוח: ACI- WORLD
פרטי ההודעה: