ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מהות ההתקשרות: התקשרות בחוזה לאספקה, התקנה ואחזקת מערכות LPR עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 63
תאריך פרסום: 17/05/2023
תאריך סיום פרסום: 17/05/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: זמיר מערכות זיהוי בע"מ
פרטי ההודעה: