ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: הסכם מסגרת למתן שירותי תכנון ופיקוח עליון למערכות מתח נמוך מאוד המותקנות בכל אתרי הרשות
מספר ההודעה: 61
תאריך פרסום: 14/05/2023
תאריך סיום פרסום: 14/05/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.07.2025 - 01.08.2023
שם ספק/לקוח: טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ, אגינקס הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
פרטי ההודעה: