ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לצורך אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד ומערכות בקרה לתאורת חרום מתוצרת חברת MACKWELL, לכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 60
תאריך פרסום: 14/05/2023
תאריך סיום פרסום: 14/05/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: אנלטק בע"מ
פרטי ההודעה: