ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי התקנה ואחזקה כוללת למערכות גילוי אש וכיבוי בגז "Kidde Fire Systems", עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 59
תאריך פרסום: 14/05/2023
תאריך סיום פרסום: 14/05/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: יעד בטיחות חברה לסחר והנדסה בע"מ
פרטי ההודעה: