ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לאספקת חלקי חילוף למערכות PAPI הקיימות בנתב"ג ובשתפ"א, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 58
תאריך פרסום: 14/05/2023
תאריך סיום פרסום: 14/05/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: RESEARCH ENGINEERS
פרטי ההודעה: