ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה לאספקת גז טבעי למרכז האנרגיה בנמל התעופה בן-גוריון, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 57
תאריך פרסום: 11/05/2023
תאריך סיום פרסום: 11/05/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.10.2026 - 01.11.2023
שם ספק/לקוח: אלקטרה פאוור גז טבעי בע"מ
פרטי ההודעה: