ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי רכישה ואחזקת ציוד קשר אלחוטי בנתב"ג, שתפ"א ומסופי הגבול, עבור רשות שדות התעופה
תאריך פרסום: 10/05/2023
תאריך סיום פרסום: 10/05/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2025 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ
פרטי ההודעה: