ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חברות רש"ת בארגון הבינלאומי ACI- EUROPE
מספר ההודעה: 55
תאריך פרסום: 08/05/2023
תאריך סיום פרסום: 08/05/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2028 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: ACI- EUROPE
פרטי ההודעה: