ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד ומערכת בקרה לתאורת חירום מתוצרת BEGHLLI המותקנים באתרי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 54
תאריך פרסום: 04/05/2023
תאריך סיום פרסום: 04/05/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: ישראלוקס בע"מ
פרטי ההודעה: