ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום ההסעדה
מספר ההודעה: 53
תאריך פרסום: 03/05/2023
תאריך סיום פרסום: 03/05/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: טעם הידע בע"מ
פרטי ההודעה: