ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה למתן שירותי ביקורת גבולות במסוף הגבול אלנבי, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 52
תאריך פרסום: 02/05/2023
תאריך סיום פרסום: 02/05/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.07.2023 - 01.05.2023
שם ספק/לקוח: משרד הבטחון
פרטי ההודעה: