ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי תחזוקה למערכת SCORE באתרי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 51
תאריך פרסום: 30/04/2023
תאריך סיום פרסום: 30/04/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: PDC (Prolog Development Center) A\S
פרטי ההודעה: