ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי תכנון מבנה אווירי בטרמינל 3 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 50
תאריך פרסום: 30/04/2023
תאריך סיום פרסום: 30/04/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 12 חודשים
שם ספק/לקוח: משה ספדיה אדריכלים בע"מ
פרטי ההודעה: