ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה מסגרת לאספקה, ביצוע בדיקות תקופתיות ואחזקת מטפים לכיבוי אש עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 49
תאריך פרסום: 25/04/2023
תאריך סיום פרסום: 25/04/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: א.ר. תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ
פרטי ההודעה: