ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי תכנון, עיצוב ויצירת תכנים של חללים או אלמנטים או תפאורות עבור רש"ת
מספר ההודעה: 48
תאריך פרסום: 25/04/2023
תאריך סיום פרסום: 25/04/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.10.2024 - 01.11.2022
שם ספק/לקוח: דנה פיקל נעם- BRANDNEW
פרטי ההודעה: