ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אספקה, התקנה, תמיכה ותיקונים למערכות בקרת מבנה במתקני רש"ת
מספר ההודעה: 47
תאריך פרסום: 24/04/2023
תאריך סיום פרסום: 24/04/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 13.07.2026 - 14.07.2023
שם ספק/לקוח: אל.סי.אס מערכות בקרה בע"מ
פרטי ההודעה: