ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ מס בהתמחות פרישה עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 46
תאריך פרסום: 23/04/2023
תאריך סיום פרסום: 23/04/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 10.02.2026 - 11.02.2024
שם ספק/לקוח: רווח ועוד בע"מ
פרטי ההודעה: