ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי הפעלת המרפאה התעסוקתית בנתב"ג
מספר ההודעה: 45
תאריך פרסום: 19/04/2023
תאריך סיום פרסום: 19/04/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 26.11.2024 - 05.11.2023
שם ספק/לקוח: מכבי שרותי בריאות
פרטי ההודעה: