ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי תיקון ושיקום ללא חפירה והרס של קווי ביוב וניקוז, באמצעות רובוט אורבני בכל אתרי רש"ת
מספר ההודעה: 44
תאריך פרסום: 18/04/2023
תאריך סיום פרסום: 18/04/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.11.2026 - 01.12.2023
שם ספק/לקוח: מ. איתן המומחים לאינסטלציה בע"מ
פרטי ההודעה: