ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי תמיכה במערכת SMS, אספקת חלקי חילוף וממסרים
מספר ההודעה: 43
תאריך פרסום: 18/04/2023
תאריך סיום פרסום: 18/04/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: ABB טכנולוגיות בע"מ
פרטי ההודעה: