ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה לרכש, אספקה והתקנה של מכונות שיקוף X-RAY תוצרת חברת Smiths Detection Watford
מספר ההודעה: 41
תאריך פרסום: 10/04/2023
תאריך סיום פרסום: 10/04/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.01.2023 - 31.12.2023
שם ספק/לקוח: Smiths Detection – Watford/אנגליה
פרטי ההודעה: