ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: הסכם מסגרת לאספקת כסאות משרדיים, ספסלי המתנה לטרמינל ושירותי תיקונים, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 40
תאריך פרסום: 10/04/2023
תאריך סיום פרסום: 10/04/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.11.2025 - 01.12.2023
שם ספק/לקוח: אחים וקסמן תעשיות בע"מ, אריה דסל תעשיות בע"מ, גלובל פתרונות פנים בע"מ
פרטי ההודעה: