ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לרישוי, שדרוג ותחזוקת תוכנות אוטוקאד ומוצרי אוטודסק, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 39
תאריך פרסום: 28/03/2023
תאריך סיום פרסום: 28/04/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: תים תוכנה בע"מ
פרטי ההודעה: