ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: שדרוג מערכת מיון ושינוע כבודה בטרמינל 3 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 38
תאריך פרסום: 27/03/2023
תאריך סיום פרסום: 27/04/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: BEUMER GROUP A/S
פרטי ההודעה: