ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: ביצוע תרגולים של חילוץ מזירת הרס בעזרת סימולטורי ייחודי ברשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 37
תאריך פרסום: 27/03/2023
תאריך סיום פרסום: 27/04/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: אטלס סימולטורים לאימון חילוץ והצלה בע"מ
פרטי ההודעה: