ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות מסגרת למתן שירותי הצלה, הדרכה והצבת אמבולנסים באתרי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 36
תאריך פרסום: 27/03/2023
תאריך סיום פרסום: 27/04/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.01.2023 - 31.12.2027
שם ספק/לקוח: מגן דוד אדום בישראל
פרטי ההודעה: