ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שרותי אחזקת סימולטורים שדרוג מסד נתונים סימולטור נהיגה בחירום
מספר ההודעה: 35
תאריך פרסום: 26/03/2023
תאריך סיום פרסום: 26/04/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: UFA INC
פרטי ההודעה: