ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי הסרת גומי ומזהמים ממסלולי טיסה ורחבות חנייה, בנתב"ג ובשדות התעופה הפנים ארציים, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 33
תאריך פרסום: 15/03/2023
תאריך סיום פרסום: 15/04/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.11.2023-31.10.2026
שם ספק/לקוח: נתיבי זהב בע"מ
פרטי ההודעה: