ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות עם מגשר, השופט בדימוס מר בנימין ארנון
מספר ההודעה: 32
תאריך פרסום: 13/03/2023
תאריך סיום פרסום: 13/04/2023
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים
פרטי ההודעה: