ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות מסגרת לאספקת מסנני אוויר למערכות מיזוג אוויר עבור רש"ת
מספר ההודעה: 31
תאריך פרסום: 07/03/2023
תאריך סיום פרסום: 07/04/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.09.2023-31.08.2025
שם ספק/לקוח: אלאר מהנדסים בע"מ, ש.א מערכות מיזוג בע"מ
פרטי ההודעה: